Menu

聚醚F-6,无规聚醚,HSH聚醚多元醇,丙二醇嵌段聚醚

        聚醚多元醇(简称聚醚)是由起始剂(含活性氢基团的化合物)与环氧乙烷(EO)、环氧丙烷(PO)、环氧丁烷(BO)等在催化剂存在下经加聚反应制得。

        聚醚的主要应用:

1、润湿剂

        聚醚是有效的润湿剂,可用于织物的染色、照相显影和电镀的酸性浴中。

2、 抗静电剂

        聚醚是有用的抗静电剂。

3、分散剂

        聚醚在乳状液涂料中作分散剂。

4、 破乳剂

        聚醚可用作原油破乳剂。

5、造纸助剂

        聚醚可用作造纸助剂。